راهنمای نگارش مقاله

جهت دریافت فایل راهنمای نگارش مقاله برای هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران اینجا را کلیک نمائید. مقالات می بایست در فرمتهای word و PDF آماده شوند و تا تاریخ 1395/03/31 از طریق پست الکترونیکی به آدرس  siseg8@znu.ac.ir ارسال شوند.

لطفاً توجه فرمائید مقاله کامل شامل: چكيده فارسي و انگليسي، مقدمه، روش مطالعه، بحث و نتيجهگيري و منابع فارسي - انگليسي (حداکثر  6 صفحه مجموع متن، جدول و شکل) باشد.

 


1395/03/05