هزینه ثبت نام شامل خدمات علمی و سی دی مقالات

*** سایر افراد دانشجویی (با ارائه کارت معتبر) 
عضو انجمن (سال 95) 800000 ریال 600000 ریال
غیر عضو 1200000 ریال 900000 ریال

هزینه عضویت در سال 1395 :

  • دانشجویی : 200000 ریال
  • پیوسته : 350000 ریال
  • وابسته : 300000 ریال

هزينه ثبت نام و هزينه عضويت به صورت جداگانه بايد به حساب 425051830 انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران، نزد بانک تجارت شعبه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد واريـز شود.

تصوير فيشها به آدرس پست الكترونيك همايش در دانشگاه زنجان ارسال گردد و نيز جهت صدور كارت عضويت، تصوير فيش عضويت همراه با فرم پر شده عضويت (كه در سايت انجمن موجود است) به آدرس پست الكترونيك انجمن ارسال گردد.

برای شرکت کنندگان عزیزی که تا 2 مقاله ارائه می نمایند، هزینه ثبت نام فقط یکبار دریافت خواهد شد و هزینه اضافی برای این شرکت کنندگان در نظر گرفته نشده است.

هزینه های پذیرائی شامل صبحانه، ناهار و شام به شرح جدول زیر می باشد:

*** صبحانه ناهار شام
روز اول 8000 تومان 16000 تومان 12000 تومان
روز دوم 8000 تومان 16000 تومان 12000 تومان

از شرکت کنندگان عزیز درخواست می شود هزینه پذیرائی را به شماره حساب  2178622501004 بانک ملی شعبه سبزه میدان بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه زنجان واریز و تصویر فیش پرداختی را همراه با فرم های ثبت نام و با اعلام روز مورد نظر (روز اول یا روز دوم یا هر دو روز جهت رزرو غذا در روز های مورد در خواست) به نشانی دبیر خانه همایش ارسال نمائید. ارائه اصل فیش پرداختی در روز برگزاری همایش الزامی است.


1395/05/30